Language

Polska należy do

więcej >>
Logowanie

Start

Zintegrowany projekt badawczy Poprzez pył kosmiczny do DNA

- poszukiwania planet poza Układem Słonecznym

- powstawanie struktura i ewolucja układów planetarnych

- mutagenne działanie promieniowania kosmicznego

- wpływ promieniowania jonizującego na organiczne i nieorganiczne molekuły

- poszukiwanie życia w warunkach ekstremalnych

- stworzenie warunków do powstania życia w kontekście ewolucji wczesnego Wszechświata

- minerały i osady węglanowe i krzemionkowe jako nośniki śladów dzisiejszych i kopalnych mikroorganizmów