Kierownik
dr hab. prof. US Franco Ferrari
ferrari@fermi.fiz.univ.szczecin.pl


Pracownik techniczny
mgr Tomasz Ławrynowicz
tomek@fermi.fiz.univ.szczecin.pl