NOWOŚĆ:  książka o astrobiologii

Astrobiologia: Poprzez pyl kosmiczne do DNA Franco Ferrari and Ewa Szuszkiewicz, ASTROBIOLOGIA -- POPRZEZ PYŁ KOSMICZNY DO DNA
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISBN: 83-7241-517-X (in Polish).



Jest to pierwsza polska książka o astrobiologii. Została przygotowana przez centrum CASA* (Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych z siedzibą w Szczecinie), w celu przybliżenia czytelnikowi tej dynamicznie rozwijającej się interdyscyplinarnej nauki o szerokich zastosowaniach praktycznych. W fascynującym świecie astrobiologii przewodnikami są eksperci w poszczególnych dziedzinach. Książkę otwiera rozdział autorstwa jednego z najwybitniejszych, obecnie żyjących, fizyków teoretyków na świecie, Giorgia Parisiego, profesora Uniwersytetu w Rzymie "La Sapienza" we Włoszech.


Spis  treści
Przedmowa (Franco Ferrari, Ewa Szuszkiewicz)
Rozdział 1.
Nowa fizyka statystyczna i biologia (Giorgio Parisi)
Rozdział 2.
Powstawanie złożonych struktur we wczesnym wszechświecie (Jerzy Stelmach)
Rozdział 3.
Molekuły w ciemnych obłokach międzygwiazdowych (Jacek Krełowski)
Rozdział 4.
Pozasłoneczne układy planetarne (Michał Różyczka)
Rozdział 5.
Zanim odkryjemy drugą Ziemię czyli o migracji i rezonansach w układach planetarnych (Ewa Szuszkiewicz)
Rozdział 6.
Poszukiwanie wody w Układzie Słonecznym (Maria I. Błęcka)
Rozdział 7.
Astropaleobiologia: strategia i perspektywy poszukiwań dawnego życia poza Ziemią (Józef Kaźmierczak, Barbara Kremer)
Rozdział 8.
Życie w ekstremalnych warunkach (Paulina Niedźwiedzka, Wiesław Deptuła)
Rozdział 9.
Promieniowanie kosmiczne i jego działanie na organizmy zamieszkujące Ziemię (Franco Ferrari)


Gdzie można kupić książkę w sieci: